Jätesiimat, -narut, -kohot yms pyyntivälineet kuuluvat roskikseen!

Kalastuksenvalvojat

Veikko Pulkkinen 0400678812

Juhani Parviainen 0400391246

Jari Karhunen 0405764737

Kauko Kauhanen 0407627952

Hannu Raittila 0400017004

Hannu Laitinen 0407518911

Veijo Karkkonen 0400674188

Juha Immonen 0400536209

Timo Oranen 0440841271

Kalastuksenvalvojien tehtävänä on valvoa kalastusta koskevien määräysten noudattamista. Virkatehtävissä ollessaan valvojat käyttävät kalastuksenvalvojan tunnuksia: Huomioliiviä ja valvojan henkilökorttia.

Erityistä huomioita kiinnitetään

  1. Pyydysten merkitsemiseen Viralliset ohjeet pdf muodossa
  2. Kalastuslupiin uistellessa
  3. Verkon silmäkokojen noudattamiseen (Kutalla 55mm minimi)

Kalastuslain 46§:stä: Kielletyt kalastustavat, pyyntimenetelmät ja kalastusvälineet:

9) muut pyydykset ja laitteet sekä kalastustavat, jotka tarpeettomasti vahingoittavat tai tappavat kaloja taikka vaarantavat kalakannan säilymistä tai ovat haitallisia luonnon monimuotoisuudelle