Osakaskunnan kokous pidettiin onnistuneesti

Maanmittauslaitoksen koolle kutsumassa kokouksessa hyväksyttiin Karttulan jakokunnan kosket yhteisten vesialueiden liittäminen Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan yhteisiin vesialueisiin. Osakaskunnan manttaaliluvun laskentaperuste nousi 100--> 104. Käytännön merkitystä yhdistämisellä ei ole.

Kiinteistömäärityksessä Karttulan jakokunnan yhteiset kosket ( 967-876-47-0) näkyy nyt 967-876-47-1 yksikön osana. MML on vastuussa päätöksestä tiedottamisesta.

Päätöksistä saa lisätietoa

toimitusinsinööri Riitta Juvonen-Ryynäseltä puh.+358407235204
(riitta.juvonen-ryynanen@maanmittauslaitos.fi ).

Yhteiskokouksen pöytäkirja on nähtävänä 7.10. alkaen täällä : 2.10.2020 Yhdistämiskokous pöytäkirja

Osakaskunnan varsinaisen kokouksen päätöksiä

Keskustelua käytiin katiskoista perittävästä maksusta. Pienissä osakaskunnissa on ollut käytössä yksi maksu, jolla on saanut käyttää joustavasti erilaisia pyydyksiä.

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta ei peri kaikilta 3400 osakkaalta perusmaksua. Perusmaksun 5€ maksavat kaikki meidän pyydys- tai kalastusluvan ostajat. Samalla velvoitetaan kalastaja tutustumaan Vuositiedotteen sisältöön.

Mikäli katiskan pyydysmerkistä luovuttaisi, tulisi se tehdä sääntömuutoksen kautta. Tähän ei kokouksessa katsottu olevan aihetta.

Pyydysyksikkömaksuksi päätettiin on 2,5€ (sis alv). Pyydyskohtaiset maksut löytyvät Lupamaksut-sivulta.

Kalastusrajoitukset

- Verkon silmäkoko on rajoitettu kaikilla vesialueilla. Yleinen rajoitus on 28-44mm solmuvälin verkot. Sen lisäksi Iisvedessä, Rasvangissa, Virmasvedessä ja Isossa Saittajärvessä (kuhaistutukset!) 28-54 mm verkot yli 5m syvyydessä.

Kuttajärvessä on kielletty 28-54mm verkot koko vesialueella.

Autuaanlammessa on seisovien pyydysten käyttö kielletty.

Troolauskielto on voimassa Virmasvedellä 1.7.-31.8. 2021

Rasvanki-Virmasveden hoitokunta

Puheenjohtaja: Matti Kärkkäinen (puh:0400654338) , varajäsen Janne Ronkainen

vpj Mikko Koskivuori, varajäsen Erkki Manninen
Matti Saastamoinen, varajäsen Ari Vihavainen
Veikko Pulkkinen, varajäsen Minna Puranen
Pekka Nuutinen, varajäsen Kari Mähönen
Pertti Oksman, varajäsen Heikki Kiiski
sihteeri Timo Oranen (puh 0440841271)

Hoitokunnan jäsenten vuosipalkkioksi päätettiin 100€ ja kokouspalkkioksi varajäsenille 20€/kokous. Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkioksi päätettiin 1000€.

Kalastohoito

Matolammen poikastuotanto oli tänä vuonna n. 97000 kpl, joista n. 87 000 istutettiin omiin vesiin. Siianpoikasia istutetaan noin 90 000 sekä taimenen mätiä Talluskanavaan. Vuoden 2021 järvikohtainen istutussuunnitelma esitetään vuosikokoukselle ensi keväänä.

Toimintasuunnitelmassa ensi vuodelle on hankerahoituksen hakeminen veneenlaskupaikkojen kunnostamiseen ja perustamiseen osakaskunnan alueella, Valtakunnallisen kalastuspäivänjärjestäminen koululaisille keväällä 2021 ja virtavesien kunnostushankkeiden valmistelua.

Vesilinnun metsästys on kielletty Kivilahdella (Koskenkylä), Petäjoen suualueella (Virmaanpää) Vesilinnustus on sallittu Keihäsjärvessä 15.9. 2021 asti.

Kuopion kaupungin ostotarjous Karttulan uimaranta- ja venelaiturin vesijättö-

ja vesialueesta hyväksyttiin. Kokous edellytti kunnostushankkeen aikatauluttamista lähivuosille.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä tästä (2.10.2020 varsinainen kokous pöytäkirja)

Haukien läikkätaudista saatiin tietoa kalanäytteiden avulla.

Tauti levisi todennäköisesti haukien kutuaikaan ja sairastuneiden kalojen oireet alkoivat näkyä kesän aikana.

Loppukesällä taudin esiintyminen on vähentynyt.

Eri kalalajeilla tavataan melko yleisesti erilaisia ihovaurioita, joita kutsutaan yleisnimellä läikkätauti. Tavallisimmin kyseessä ovat erilaisten bakteerien aiheuttamat sairaudet, jossa ihoon tulee paikallisia ja vaihtelevan kokoisia haavoja tai suomuttomia kohtia.

Erityisen helposti niitä tulee kalalle, jonka ihoon on aiemmin tullut vaurioita tai joka on muuten stressaantunut. Hauen on todettu kuolevan hankalaan haavatautiin. Läikkätautista haukea voi käyttää ravintona, mutta koska ne saattavat tartuttaa muita kaloja, niitä ei tule laskea takaisin veteen.

Vedestä havaitut kuolleet kalat tulee tulee poistaa vedestä taudin leviämisen estämiseksi. Kalat pitää haudata maahan tai kompostoida.

Tietoa kalastuksen järjestelyistä

päivitetty 7.10. 2020

Kalastuslupien myyjä löytyvät Luvanmyynti-sivulta.

Kuluvana vuonna pyydysmerkiksi käyvät koko Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan alueella myös entisten kuuden osakaskunnan pyydysmerkit. Lakisääteiset kalastajan yhteystiedot antavat valvojalle mahdollisuuden olla yhteydessä kalastajaan ja opastaa pyydysten käytössä.

Talluskanava on lupaava taimenen poikastuotantoalue. Mädistä kuoriutuneet taimenet ovat luonnontaimenia, jotka on rauhoitettu kokonaan. Rasvaevä leikatut istukkaat on rauhoitettu kutuaikana 1.9.-30.11.

Luvan ostamisen yhteydessä tulee antaa saalisilmoitus edelliseltä kalastuskaudelta. Kyselyyn voi vastata paperiversiona, joka täytetään lupaa ostaessa ja palautetaan välittömästi myyjälle. Netissä saaliskyselyyn voi vastata täältä.

Vuositiedote sisältää tärkeää perustietoa kalastajille. Tiedotteen määräykset perustuvat pääsääntöisesti vuosikokouksen päätöksiin ja niiden noudattamista valvovat kalastuksenvalvojat. Luvanmyyjillä on vuositiedotteen paperiversioita jaossa luvanostajille.

Pyydysten merkitseminen näkyvästi ja kalastajan yhteystietojen löytyminen kertovat ajan tasalla olevasta kalastajasta. Valtion kalastuksenhoitomaksun laiminlyöminen (18-64-vuotiailta) on kalastusrikkomus, josta seuraa aina ilmoitus poliisille ja rikemaksu. Kalastuksenvalvojat neuvovat mielellään kalastukseen liittyvissä kysymyksissä, etukäteen.

Rasvanki-Virmasveden hoitokunta

puheenjohtaja: Matti Kärkkäinen (puh:0400654338) , varajäsen Janne Ronkainen
vpj Mikko Koskivuori, varajäsen Erkki Manninen
Matti Saastamoinen, varajäsen Ari Vihavainen
Veikko Pulkkinen, varajäsen Minna Puranen
Pekka Nuutinen, varajäsen Kari Mähönen
Pertti Oksman, varajäsen Heikki Kiiski
sihteeri Timo Oranen (puh 0440841271)

Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vesialueet käsittävät noin 17 798 ha ja ulottuvat idässä Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Osakkaita on 3400.

Yhteystiedot:

puheenjohtaja(at)rasvankivirmasvesi.fi

hoitokunta(at)rasvankivirmasvesi.fi