Ilkivaltaa Ukko-Lokin laavulla

Kuttajärven Ukko-Lokki saaressa on luonnonkaunis retkikohde, jossa on Syvänniemen kyläyhdistyksen vastuulla oleva tulipaikka. Retkikohde sijaitsee yksityisen maanomistajan maalla.

Marraskuussa ilmeni, että nuotiopaikan ympärillä olevia puita on hakattu kirveellä ja useista kohtaa.

Jokamiehen oikeuksiin ei kuulu puuston vahingoittaminen ja tekijät ovat korvausvelvollisia maanomistajalle puille aiheuttamastaan vahingosta.


Ilkivallan tekijöiden jättämät jäljet ovat valitettavasti vielä pitkään maanomistajan ja retkeilijöiden harmina. Surullista on huomata, että kaikille kävijöille ei voi kirvestä antaa käyttöön.

Talven kalastuskausi

Vuoden 2021 luvanmyynti käynnistyy joulukuussa.

Talviverkkojen avantojen merkitseminen selvästi on turvallisuuskysymys. Avantojen peittomateriaaleja ei saa levitä missään olosuhteissa ympäristöön ja ne on vietävä pois jäältä, kun kalastaminen on lopetettu. Styroksia on mahdotonta saada pois vesistöstä!

Kalastusrajoitukset

- Verkon silmäkoko on rajoitettu kaikilla vesialueilla. Yleinen rajoitus on 28-44mm solmuvälin verkot. Sen lisäksi Iisvedessä, Rasvangissa, Virmasvedessä ja Isossa Saittajärvessä on kielletty 28-54 mm verkot yli 5m syvyydessä keskenkasvuisten kuhien suojelemiseksi.

Kuttajärvessä on kielletty 28-54mm verkot koko vesialueella.

Autuaanlammessa on seisovien pyydysten käyttö kielletty.


Kalastohoito

KALANPOIKASTEN ISTUTUKSET 2020

Tietoa kalastuksen järjestelyistä

päivitetty 16.11. 2020

Kalastuslupien myyjä löytyvät Luvanmyynti-sivulta.

Vuonna 2021 on myynnissä vain Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan pyydysmerkkejä ja kalastuslupia. Luvan ostajan tulee maksaa myös perusmaksu kerran vuodessa.

Talluskanava on lupaava taimenen poikastuotantoalue. Mädistä kuoriutuneet taimenet ovat luonnontaimenia, jotka on rauhoitettu kokonaan. Rasvaevä leikatut istukkaat on rauhoitettu kutuaikana 1.9.-30.11.

Luvan ostamisen yhteydessä tulee antaa saalisilmoitus edelliseltä kalastuskaudelta. Kyselyyn voi vastata paperiversiona, joka täytetään lupaa ostaessa ja palautetaan välittömästi myyjälle. Netissä saaliskyselyyn voi vastata täältä.

Vuositiedote 2021 sisältää tärkeää perustietoa kalastajille. Tiedotteen määräykset perustuvat pääsääntöisesti vuosikokouksen päätöksiin ja niiden noudattamista valvovat kalastuksenvalvojat. Luvanmyyjillä on vuositiedotteen paperiversioita jaossa luvanostajille.

Pyydysten merkitseminen näkyvästi ja kalastajan yhteystietojen löytyminen kertovat ajan tasalla olevasta kalastajasta. Valtion kalastuksenhoitomaksun laiminlyöminen (18-64-vuotiailta) on kalastusrikkomus, josta seuraa aina ilmoitus poliisille ja rikemaksu. Kalastuksenvalvojat neuvovat mielellään kalastukseen liittyvissä kysymyksissä, etukäteen.

Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vesialueet käsittävät noin 17 798 ha ja ulottuvat idässä Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Osakkaita on 3400.

Yhteystiedot:

puheenjohtaja(at)rasvankivirmasvesi.fi

hoitokunta(at)rasvankivirmasvesi.fi