Ajankohtaista 26.6. 24

Ensimmäiset tutkimuslaitteet on nyt asennettu ja tuottavat mittaustietoa EMMI-järjestelmään. Masinotek oy:n Juha Pohjala ja Asef Aid asennustyössä Keihäsjärvellä.

Lisää kuvia kuvagalleriassa.

M-Market Keihäskosken kauppias Mikko Jyrinki nosti saaliskyselyyn vastanneiden joukosta Aapo kalatuvan -saajaksi Klaus Julkusen.

Luvanmyynnissä käytetään maksupäätteitä, jotka hyväksyvät

pankki- ja luottokortit, lähimaksut, Apple ja Google Payn.
Vältetään käteisen rahan käsittelyä, koska sen käsittelystä on tehty myyjille hankalaa ja maksullista.

Maksukuitit saa joko tekstiviestinä tai sähköpostiin.

Asiakastietolomakkeeseen ostaja täyttää nimen ja osoitteen. Kertyneitä asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja niitä käytetään ainoastaan tarvittaessa kalastuksenvalvonnassa.

Muistutuksena taas: KALASTAJAN YHTEYSTIEDOT tulee olla näkyvissä ilman, että valvoja nostaa pyydyksen vedestä.

SAALISKYSELYYN voi vastata lupia ostaessa paperisella lomakkeella tai netissä Saaliskysely

Lupahinnat löytyvät Lupamaksut ja Luvanmyynti linkkien alta.

PYYDYSMERKKEJÄ SAA:

KARTTULAN LANKKU PUPISTA, TERVON K-MARKETISTA, SYVÄNNIEMEN M-MARKETISTA JA SUONENJOELTA KUKKAKUPPA RUUSUSESTA.

NETIN KÄYTTÄJIÄ PALVELEE KALAKORTTI.COM

Kalastusta koskevat muutokset rajoituksiin (9.2.23)

Kalastusrajoituksiin tuli muutos : Virmasvesi, Rasvanki, Iisvesi syvyydestä riippumatta 31mm-54mm verkot on kielletty (Rautalamminreitin Kalastonhoitotosuunnitelmaan perustuen 9.2.23)

Kuhan alamitta nousee 42 > 45 cm:iin ja ylämitan suositus on 70cm. Harjuksen alamitta on 40cm.

Matolammen säännöstelypadon korjaus onnistui mutta runsas tulivesi aiheuttivat lammen säännöstelylle ongelmia juuri istukkaiden tulon aikaan. Siian-vk poikasia ei voitu laittaa kasvamaan ja näin ollen suunnitellut siika-istutukset jäivät tekemättä tänä syksynä.

Sen sijaan Taimen takaisin-hankkeen koekalastuksissa löydettiin pienvesistä edellisvuosia enemmän poikasia. Kaikissa koekalastuksissa löytyi ilahduttavasti muutamia kaloja aikaisemmista istutuksista. (1+, 2+)

Vesikasvien niitto osoittautui haasteelliseksi Keihäsjärvellä.

Hankerahoituksella toteutettiin niittoa Pohjoislammessa, Pitkäjärvessä ja Keihäsjärvessä. Kokemusten perusteella vaikutukset ovat rajalliset, koska pahimmat paikat ovat ehtineet juurakoitua.

Keihäsjärvi-Pitkäjärvi-Itälampi ovat tärkeitä vesilintujen lisääntymisalueita. Vesilintukantojen vähenemisen pysäyttämiseksi ne on rauhoitettu vesilintujen metsästykseltä osakaskunnan vuosikokouksen päätöksellä viideksi vuodeksi osana valtakunnallista Metsästäjäliiton ja Bird Life Suomen SOTKA-levähdyspaikkahanketta.

Lisää aiheesta: SOTKA levähdysalueverkosto -hanke (metsastajaliitto.fi)

Kivilahti ja Petäjäjoen suu on rauhoitettu turvallisuussyistä osakaskunnan päätöksellä pysyvästi.

KALASTUKSENVALVONTA

Kalastajien lupia ja pyydyksiä valvovat osakaskunnan valtuuttamat kalastuksenvalvojat.

Heiltä voi kysyä etukäteen ohjeita mutta valvontatilanteissa he toimivat viranomaisina, jotka valvovat lakien ja säädösten noudattamista.

Yleisin rike on Valtion kalastuksenhoitomaksun laiminlyöminen (18-69 vuotta). Ennen 31.12.2023 65-vuotta täyttäneet henkilöt on vapautettu maksusta. Siitä seuraa AINA näyttömääräys poliisille ja poliisin määräämä rikemaksu.

Toinen rike on ylimääräisten vapojen käyttö uistellessa. Niille tulee ostaa osakaskunnan lupa, jonka saa tarvittaessa www.kalakortti.com palvelusta kännykällä.

KALASTAJAN MUISTILISTA

1. Valtion kalastohoitomaksun suorittaminen ennen kalalle lähtöä. Henkilökortti mukaan jos 65-vuotis synttärit on juhlittu. Alle 18- vuotialle partasuille suosittelemme myös henkilökorttia.

2. Lisäluvat vavoille, jos niitä on enemmän kuin 1/kalastaja. ks luvanmyyjät.

3. Kirjoita kotona yhteystietosi pyydysmerkkiin, päätylippuun tai kohoon.

4. Varusta pyydykset uppoavilla naruilla.

Näistä kaikista jouduimme huomauttamaan 8.8.22 valvontareissulla.

VENEENLASKUPAIKAT

Veneenlaskupaikoista löytyy oma sivunsa, josta voi valita paikan tarkemman sijainnin. Käytämme MML Karttapaikka palvelua, joka avautuu uuteen selainikkunaan. Karttaa voi suurentaa yleiskuvan saamiseksi ajoreitistä. Veneenlaskupaikkojen parkkipaikat on tarkoitettu venetrailerin tilapäistä säilytystä varten. Uusina kohteina 2022 on kunnostettu Kangas-Pettäinen Hautolahdessa sekä Hepolampi, 551-tien varressa, Välisalmessa. Ahvensalmen ja Nilakan osalta odotamme Tervon kunnan päätöksiä maankäytöstä.

Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Kokoukset -> Vuosikokoukset sivulla.

Jaettu II sija Suomen paras osakaskunta kilpailussa Rasvanki-Virmasveden osakaskunnalle.

Kalatalouden keskusliiton järjestämässä kilpailussa etsittiin Suomen parasta osakaskuntaa. Valintaraati arvioi Kuivaniemen osakaskunnan Suomen parhaaksi ja Rasvanki-Virmasveden osakaskunta sijoittui toiseksi Judinsalon osakaskunnan kanssa. Kisaan oli ilmoitettu 13 osakaskuntaa.

Kilpailu tuo esille osakaskunnan monipuolista työtä osakkaiden edunvalvojana ja vesialueiden hallinnoijana. Sijoittuminen podiumille tässä kilpailussa on kannustus jatkaa aktiivisella otteella työtä valitulla linjalla.

Suomen kalastuslehdessä 8/2022 ilmestyi osakaskunnan esittely: Rasvanki-Virmasveden osakaskunta on monessa mukana.

Taimen takaisin

15.10. kunnostettiin koneellisesti Kivijokea Koskenkylällä. Pohjois-Savon Ely-keskuksen biologi Ilpo Käkelä kävi 13.10. katselmoimassa kohteen ja perjantaina kone pääsi töihin. Suurin työ tehtiin uittoa varten puhtaaksi peratun koskialueen kiveämisessä kalanpoikasille sopivaksi suoja-alueeksi. Mitään koskikalastuskohdetta ei siis ole tarkoitus perustaa, vaan tavoitteena on järvitaimenen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksien luominen.

Elokuun lopulla sähkökoekalastettiin viime kevään mäti-istutusten tuloksia. Viidestä kohteesta löydettiin vain kaksi nollikasta. Suurin puute kohteissa on juuri riittävien suoja-alueiden puute pienpoikasille. Pitkällä tähtäimellä uskomme kunnostusten ja tuki-istutuksen palauttavan järvitaimenen kalastoon.

Saarisenjoen kunnostustalkoissa tehtiin kaksi kutualuetta ja muokattiin kosken reunoja sivuvirtausten parantamiseksi.

Vuosikokouksen 2022 päätöksiä

Kuttajärvessä ja Saittajärvessä sallitaan 1.1.2022 alkaen 45mm solmuvälin verkot matalassa vedessä (alle 3m vettä). Syvemmässä on edelleen käytettävä edelleen vähintään 55mm solmuvälin verkkoja.

Autuaanlammessa on seisovien pyydysten käyttäminen kielletty.

Keihäsjärven, Pitkäjärven ja Itälammen luonnonsuojelualue on rauhoitettu vesilintujen metsästykseltä vuosiksi 2022-2027. Luonnosuojelualueet kuuluvat lintujen valtakunnalliseen Sotka Levähdyspaikka-verkoston hankkeeseen. Tavoitteena on parantaa metsästettävien vesilintujen kantoja kestävälle tasolle ja suojella uhanalaisia lintulajeja metsästykseltä.

Keihäsjärven linnustoon voi tutustua Syvänniemen kyläyhdistyksen sivuilla: Keihäsjärven linnut