Ajankohtaista 30.6. 22

Veneenlaskupaikoista löytyy oma sivunsa, josta voi valita paikan tarkemman sijainnin. Käytämme MML Karttapaikka palvelua, joka avautuu uuteen selainikkunaan. Karttaa voi suurentaa yleiskuvan saamiseksi ajoreitistä. Veneenlaskupaikkojen parkkipaikat on tarkoitettu venetrailerin tilapäistä säilytystä varten. Uusina kohteina 2022 on kunnostettu Kangas-Pettäinen Hautolahdessa sekä Hepolampi, 551-tien varressa, Välisalmessa. Ahvensalmen ja Nilakan osalta odotamme Tervon kunnan päätöksiä maankäytöstä.

Luvanmyynti Tervossa on siirtynyt K-Market Lohirantaan ja Karttulassa Lankku Pupiin.

Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Kokoukset -> Vuosikokoukset sivulla.

Kesäkausi käynnistyi Taimen takaisin-hankkeen parissa. 12.5. saatiin Laukaan laitokselta 20 000 vastakuoriutunutta taimenenpoikasta, jotka istutettiin niihin kohteisiin, jonne mätirasioita ei päästy viemään. Samalla tuotiin 150 000 siianpoikasta kasvamaan Matolammen luonnonravintolammikkoon.

Luvanmyyntipaikka Tervossa vaihtui ja 1.5. 2022 alkaen K-Market Lohirannasta saa pyydysmerkkejä sekä lisäuistimille lupia.

Jaettu II sija Suomen paras osakaskunta kilpailussa Rasvanki-Virmasveden osakaskunnalle.

Kalatalouden keskusliiton järjestämässä kilpailussa etsittiin Suomen parasta osakaskuntaa. Valintaraati arvioi Kuivaniemen osakaskunnan Suomen parhaaksi ja Rasvanki-Virmasveden osakaskunta sijoittui toiseksi Judinsalon osakaskunnan kanssa. Kisaan oli ilmoitettu 13 osakaskuntaa.

Kilpailu tuo esille osakaskunnan monipuolista työtä osakkaiden edunvalvojana ja vesialueiden hallinnoijana. Sijoittuminen podiumille tässä kilpailussa on kannustus jatkaa aktiivisella otteella työtä valitulla linjalla.

Palkintona on juttu Suomen Kalastuslehdessä sekä kolme lehden vuosikertaa

Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvotun katiskan voitti Pekka Paukkonen Karttulasta. Arvonnan suoritti 8.12. Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen vt. toiminnanjohtaja Tommi Rautiainen.

Vuoden maisemateko 2021 Pohjois-SavossaVoittajan valinneessa raadissa olivat edustajat Pohjois-Savon ELY:stä, Metsähallituksesta,
Metsäkeskuksesta, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiristä sekä
Pohjois-Savon kylät ry:stä.

Voittajaksi ratkesi Keihäsjärven lintuvesikunnostus ja esteetön lintutorni.
Raadin perusteluissa nousi esiin esteettömyyden kattava
toteutuminen luontoharrastuskohteessa sekä lintujen ja vesistön
elinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi maisemateko tukee paitsi
yhteisöllisyyttä, myös luontosuhteen syventämistä sekä paikallisesti että laajemmalti.

Taimen takaisin

15.10. kunnostettiin koneellisesti Kivijokea Koskenkylällä. Pohjois-Savon Ely-keskuksen biologi Ilpo Käkelä kävi 13.10. katselmoimassa kohteen ja perjantaina kone pääsi töihin. Suurin työ tehtiin uittoa varten puhtaaksi peratun koskialueen kiveämisessä kalanpoikasille sopivaksi suoja-alueeksi. Mitään koskikalastuskohdetta ei siis ole tarkoitus perustaa, vaan tavoitteena on järvitaimenen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksien luominen.

Elokuun lopulla sähkökoekalastettiin viime kevään mäti-istutusten tuloksia. Viidestä kohteesta löydettiin vain kaksi nollikasta. Suurin puute kohteissa on juuri riittävien suoja-alueiden puute pienpoikasille. Pitkällä tähtäimellä uskomme kunnostusten ja tuki-istutuksen palauttavan järvitaimenen kalastoon.

Saarisenjoen kunnostustalkoissa tehtiin kaksi kutualuetta ja muokattiin kosken reunoja sivuvirtausten parantamiseksi.

Vuosikokouksen päätöksiä

Osakaskunnan vuosikokouksen pöytäkirja on luettavissa KOKOUKSET otsikon valikon alta.

Kuttajärvessä ja Saittajärvessä sallitaan 1.1.2022 alkaen 45mm solmuvälin verkot matalassa vedessä (alle 3m vettä). Syvemmässä on edelleen käytettävä edelleen vähintään 55mm solmuvälin verkkoja.

Muissa isoissa järvissä: Virmas, Rasvanki, Iisvesi raja on 5metriä vettä.

Autuaanlammessa on seisovien pyydysten käyttäminen kielletty.

Keihäsjärven, Pitkäjärven ja Itälammen luonnonsuojelualue on rauhoitettu vesilintujen metsästykseltä vuosiksi 2022-2027. Luonnosuojelualueet kuuluvat lintujen valtakunnalliseen Sotka Levähdyspaikka-verkoston hankkeeseen. Tavoitteena on parantaa metsästettävien vesilintujen kantoja kestävälle tasolle ja suojella uhanalaisia lintulajeja metsästykseltä.

Keihäsjärven linnustoon voi tutustua Syvänniemen kyläyhdistyksen sivuilla: Keihäsjärven linnut