Ajankohtaista 17.5. 22

Veneenlaskupaikoista löytyy karttakuva kuvagalleriasta. Uutena Kangas-Pettäinen Hautolahdessa.

Luvanmyynti Tervossa on siirtynyt K-Market Lohirantaan ja Karttulassa Lankku Pupiin.

Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Kokoukset -> Vuosikokoukset sivulla.

Kevätkausi käynnistyi Taimen takaisin-hankkeen parissa. Tiistaina saatiin Laukaan laitokselta 3 kg mätiä, mikä sisältää noin 20 000 mätimunaa. 21 rasiaa vietiin poikastuotantoon soveltuviin pienvirtoihin. Yhdestä rasiasta kuoriutuu noin 1000 poikasta. Sää suosi tällä kertaa talkootyötä ja hanki kantoi hyvin lumikenkien ja suksien alla.

Luvanmyyntipaikka Tervossa vaihtuu, kun ravintola Silta luopuu pyydysmerkkien myynnistä. Uusi sopimus on työn alla ja pyydysmerkkien myynti jatkuu ennen jäiden sulamista. Myös Karttulan uuden myyntipisteen kanssa neuvotellaan uusista käytännöistä, jotka tekevät luvanmyynnistä sujuvampaa. Kalokortti.com toimittaa luvat ja pyydysmerkit postitse niille, jotka voivat käyttää netin palvelua.

Jaettu II sija Suomen paras osakaskunta kilpailussa Rasvanki-Virmasveden osakaskunnalle.

Kalatalouden keskusliiton järjestämässä kilpailussa etsittiin Suomen parasta osakaskuntaa. Valintaraati arvioi Kuivaniemen osakaskunnan Suomen parhaaksi ja Rasvanki-Virmasveden osakaskunta sijoittui toiseksi Judinsalon osakaskunnan kanssa. Kisaan oli ilmoitettu 13 osakaskuntaa.

Kilpailu tuo esille osakaskunnan monipuolista työtä osakkaiden edunvalvojana ja vesialueiden hallinnoijana. Sijoittuminen podiumille tässä kilpailussa on kannustus jatkaa aktiivisella otteella työtä valitulla linjalla.

Palkintona on juttu seuraavassa Suomen Kalastuslehdessä 1/22 sekä kolme lehden vuosikertaa

2022 pyydyslupien myynti on alkanut. Merkkejä saa Syvänniemeltä, Tervosta ja Suonenjoelta. Karttulan myyntipiste on remontissa toistaiseksi.

2022 merkkejä voi käyttää jo tämän vuoden puolella, jos jäälle päästään turvallisesti.

Vuositiedote on ladattavissa vasemmalta ja sen saa myös paperisena luvanmyyntipisteistä. Luvanostajilta odotetaan myös vastauksia saaliskyselyyn.

Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvotun katiskan voitti Pekka Paukkonen Karttulasta. Arvonnan suoritti 8.12. Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen vt. toiminnanjohtaja Tommi Rautiainen.

Vuoden maisemateko 2021 Pohjois-SavossaVoittajan valinneessa raadissa olivat edustajat Pohjois-Savon ELY:stä, Metsähallituksesta,
Metsäkeskuksesta, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiristä sekä
Pohjois-Savon kylät ry:stä.

Voittajaksi ratkesi Keihäsjärven lintuvesikunnostus ja esteetön lintutorni.
Raadin perusteluissa nousi esiin esteettömyyden kattava
toteutuminen luontoharrastuskohteessa sekä lintujen ja vesistön
elinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi maisemateko tukee paitsi
yhteisöllisyyttä, myös luontosuhteen syventämistä sekä paikallisesti että laajemmalti.

Taimen takaisin

15.10. kunnostettiin koneellisesti Kivijokea Koskenkylällä. Pohjois-Savon Ely-keskuksen biologi Ilpo Käkelä kävi 13.10. katselmoimassa kohteen ja perjantaina kone pääsi töihin. Suurin työ tehtiin uittoa varten puhtaaksi peratun koskialueen kiveämisessä kalanpoikasille sopivaksi suoja-alueeksi. Mitään koskikalastuskohdetta ei siis ole tarkoitus perustaa, vaan tavoitteena on järvitaimenen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksien luominen.

Elokuun lopulla sähkökoekalastettiin viime kevään mäti-istutusten tuloksia. Viidestä kohteesta löydettiin vain kaksi nollikasta. Suurin puute kohteissa on juuri riittävien suoja-alueiden puute pienpoikasille. Pitkällä tähtäimellä uskomme kunnostusten ja tuki-istutuksen palauttavan järvitaimenen kalastoon.

Saarisenjoen kunnostustalkoissa tehtiin kaksi kutualuetta ja muokattiin kosken reunoja sivuvirtausten parantamiseksi.

Veneenlaskupaikat kuntoon

Autuaankannaksella, Utrianlahdella, Pienellä-Talluksella ja Saittajärvellä kunnostettiin vanhoja veneenlaskupaikkoja.

Veneluiskan läheisyyteen tuli myös P-paikat, johon mahtuu myös traileri vesilläolon ajaksi. Nämä kohteet soveltuvat siis myös tilapäiseen vesilläliikkumiseen.

Veneluiskat merkataan karttoihin, kunhan saadaan opasteet paikoilleen.

Veneluiskilta on mahdollista myös päästä jäälle talvisaikaan. Osakaskunta ei huolehdi talvikunnossapidosta.

Jäällä liikkuminen on aina omalla vastuulla ja vaatii hyvää paikallistuntemusta ja jääolosuhteiden seurantaa!

Kuvagalleriassa on kuvia veneenlaskupaikoista.

Vuosikokouksen päätöksiä

Osakaskunnan vuosikokouksen pöytäkirja on luettavissa KOKOUKSET otsikon valikon alta. Olennaisia muutoksia 1.1.2022 alkaen ovat:

Kuttajärvessä ja Saittajärvessä sallitaan 1.1.2022 alkaen 45mm solmuvälin verkot matalassa vedessä (alle 3m vettä). Syvemmässä on edelleen käytettävä edelleen vähintään 55mm solmuvälin verkkoja.

Muissa isoissa järvissä: Virmas, Rasvanki, Iisvesi raja on 5metriä vettä.

Troolauskielto Virmasvedellä poistuu, jotta kaupallinen kalastus on mahdollista. Kokous keskusteli asiasta ja kuuli myös perustelut troolauksen sallimiseksi. Asiaan otetaan kantaa seuraavan kerran v. 2022 vuosikokouksessa.

Keihäsjärven, Pitkäjärven ja Itälammen luonnonsuojelualue rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä viideksi vuodeksi 2022-2027. Samalla ilmoittaudutaan valtakunnalliseen Sotka Levähdyspaikka-verkoston hankkeeseen. Tavoitteena on parantaa metsästettävien vesilintujen kantoja kestävälle tasolle ja suojella uhanalaisia lintulajeja metsästykseltä. HUOM: metsästysaika tänä kesänä on 20.8.-15.9.. Lintutornin aluetta suositellaan jätettäväksi metsästyksen ulkopuolelle se käytön vuoksi.

Keihäsjärven linnustoon voi tutustua Syvänniemen kyläyhdistyksen sivuilla: Keihäsjärven linnut

Taimen takaisin-hanke käynnistyi viime maaliskuussa, kun mätirasioita vietiin kuuteen kohteeseen. Loppukesästä on tarkoitus tehdä poikaslaskenta istutuskohteissa. Toteutuksessa tarvitaan jonkin verran avustajia ammattilaisten lisäksi. Talkootyö on hankkeeseen sisältyvää osakaskunnan maksuosuutta. Lisätietoa ja ilmoittautumiset talkoisiin puheenjohtajalle tai vastuuhenkilö vpj Mikko Koskivuorelle.

Hoitokalastukseen tarvitaan henkilö hoitonuotan käyttöön. Ammattikalastaja on kaverina
ja opastaa hoitonuottaukseen.

Kalastuksen valvontaan henkilöitä. Kalastuksenvalvojan tutkintoa varten annetaan opastus ja kustannetaan koulutus sekä tutkinto joka valvojan tulee suorittaa. Tutkinnon suorittaneelle annetaan valtuutus toimia kalastuksenvalvojana.

Lisätietoja: Matti Kärkkäinen hoitokunnan pj. puh: 0400654338 puheenjohtaj(at)rasvankivirmasvesi.fi

Timo Oranen hoitokunnan sihteeri puh:0440841271 hoitokunta(at)rasvankivirmasvesi.fi

Pyydysmerkkejä on taas saatavissa paikallisissa myyntipisteissä. sekä kalakortti.com palvelusta.

Uutena tuotteena on kahden verkon eli 4 yksikön merkki. 60m verkolle voi nyt ostaa yhden pyydysmerkin.

Muut pyydykset merkitään oranssilla yleismerkillä (1py ).

Pyydysmerkkien kiinnittämiseen kannattaa käyttää esim. nippusidettä

Kalastusrajoitukset

Verkon silmäkoko on rajoitettu kaikilla vesialueilla. Yleinen rajoitus on 28-44mm solmuvälin verkot. Sen lisäksi Iisvedessä, Rasvangissa, Virmasvedessä ja Isossa Saittajärvessä on kielletty 28-54 mm verkot yli 5m syvyydessä keskenkasvuisten kuhien suojelemiseksi.

Kuttajärvessä on kielletty 28-54mm verkot koko vesialueella.

Autuaanlammessa on seisovien pyydysten käyttö kielletty.

Tietoa kalastuksen järjestelyistä

päivitetty 16.11. 2020

Kalastuslupien myyjä löytyvät Luvanmyynti-sivulta.

Vuonna 2021 on myynnissä vain Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan pyydysmerkkejä ja kalastuslupia. Luvan ostajan tulee maksaa myös perusmaksu kerran vuodessa.

Talluskanava on lupaava taimenen poikastuotantoalue. Mädistä kuoriutuneet taimenet ovat luonnontaimenia, jotka on rauhoitettu kokonaan. Rasvaevä leikatut istukkaat on rauhoitettu kutuaikana 1.9.-30.11.

Luvan ostamisen yhteydessä tulee antaa saalisilmoitus edelliseltä kalastuskaudelta. Kyselyyn voi vastata paperiversiona, joka täytetään lupaa ostaessa ja palautetaan välittömästi myyjälle. Netissä saaliskyselyyn voi vastata täältä.

Vuositiedote 2021 sisältää tärkeää perustietoa kalastajille. Tiedotteen määräykset perustuvat pääsääntöisesti vuosikokouksen päätöksiin ja niiden noudattamista valvovat kalastuksenvalvojat. Luvanmyyjillä on vuositiedotteen paperiversioita jaossa luvanostajille.

Pyydysten merkitseminen näkyvästi ja kalastajan yhteystietojen löytyminen kertovat ajan tasalla olevasta kalastajasta. Valtion kalastuksenhoitomaksun laiminlyöminen (18-64-vuotiailta) on kalastusrikkomus, josta seuraa aina ilmoitus poliisille ja rikemaksu. Kalastuksenvalvojat neuvovat mielellään kalastukseen liittyvissä kysymyksissä, etukäteen.

Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vesialueet käsittävät noin 17 798 ha ja ulottuvat idässä Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Osakkaita on 3400.

Yhteystiedot:

puheenjohtaja(at)rasvankivirmasvesi.fi

hoitokunta(at)rasvankivirmasvesi.fi