Ajankohtaista 17.8. 23


Vesilinnustus alkaa

Vesilintukantojen vahvistamiseksi on Keihäsjärven, Pitkäjärven ja Itälammen suojelualueet rauhoitettu metsästykseltä kokonaan. Kivilahdella ja Petäjoen suualueella kielto perustuu turvallisuustekijöihin.

Huom: Metsästysasetuksen muutos rajoittaa hämärämetsästystä.

Vastuullinen metsästäjä varmistaa haavakoiden löytymisen käyttämällä noutavaa koiraa.

Kalastusta koskevat muutokset rajoituksiin

Kalastusrajoituksiin tuli muutos : Virmasvesi, Rasvanki, Iisvesi syvyydestä riippumatta 31mm-54mm verkot on kielletty (Rautalamminreitin Kalastonhoitotosuunnitelmaan perustuen 9.2.23)

Kuhan alamitta nousee 42 > 45 cm:iin ja ylämitan suositus on 70cm. Harjuksen alamitta on 40cm.

Vuoden 2023 pyydysmerkkien myynti on uudistunut

Luvanmyynnissä käytetään maksupäätteitä, jotka hyväksyvät

pankki- ja luottokortit, lähimaksut, Apple ja Google Payn.

Maksukuitit saa joko tekstiviestinä tai sähköpostiin. Vältetään käteisen rahan käsittelyä.

Asiakastietolomakkeeseen ostaja täyttää nimen ja osoitteen. Kertyneitä asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja niitä käytetään ainoastaan tarvittaessa kalastuksenvalvonnassa.

Muistutuksena taas: KALASTAJAN YHTEYSTIEDOT tulee olla näkyvissä ilman, että valvoja nostaa pyydyksen vedestä.

SAALISKYSELYYN voi vastata lupia ostaessa paperisella lomakkeella tai netissä Saaliskysely

Lupahinnat löytyvät Lupamaksut ja Luvanmyynti linkkien alta.

PYYDYSMERKKEJÄ SAA:

KARTTULAN LANKKU PUPISTA, TERVON K-MARKETISTA, SYVÄNNIEMEN M-MARKETISTA JA SUONENJOELTA KUKKAKUPPA RUUSUSESTA.

NETIN KÄYTTÄJIÄ PALVELEE KALAKORTTI.COM

Matolammesta saatiin n. 50 000 siianpoikasta istutuksiin omiin vesiin. Vuosikymmeniä palvellut kasvatuslampi vaatii kunnostamista sekä padon että pohjan osalta, jotta saadaan istukkaat helpommin uimaan keräilypaunettiin. Poikaset olivat kuitenkin kasvaneet hyvin ja olivat hyväkuntoisia. Kuhaa ei istuteta, koska kuhakannat ovat kestävällä tasolla kaikissa suurissa järvissä.

Vesilintujen rauhoitus näkyi järvillä lokakuussa.

Vaikka lintutornin läheisyydessä on ollut hiljaista, niin järven koillispäässä on havaittu ruokailevia vesilintuja.

Keihäsjärvi-Pitkäjärvi-Itälampi ovat tärkeitä vesilintujen lisääntymisalueita. Vesilintukantojen vähenemisen pysäyttämiseksi ne on rauhoitettu vesilintujen metsästykseltä osakaskunnan vuosikokouksen päätöksellä viideksi vuodeksi osana valtakunnallista Metsästäjäliiton ja Bird Life Suomen SOTKA-levähdyspaikkahanketta.

Lisää aiheesta: SOTKA levähdysalueverkosto -hanke (metsastajaliitto.fi)

Kivilahti ja Petäjäjoen suu on rauhoitettu turvallisuussyistä osakaskunnan päätöksellä pysyvästi.

KALASTUKSENVALVONTA

Kalastajien lupia ja pyydyksiä valvovat osakaskunnan valtuuttamat kalastuksenvalvojat.

Heiltä voi kysyä etukäteen ohjeita mutta valvontatilanteissa he toimivat viranomaisina, jotka valvovat lakien ja säädösten noudattamista.

Yleisin rike on Valtion kalastuksenhoitomaksun laiminlyöminen (18-64 v) . Siitä seuraa AINA näyttömääräys poliisille ja poliisin määräämä rikemaksu.

Toinen rike on ylimääräisten vapojen käyttö uistellessa. Niille tulee ostaa osakaskunnan lupa, jonka saa tarvittaessa www.kalakortti.com palvelusta kännykällä.

KALASTAJAN MUISTILISTA

1. Valtion kalastohoitomaksun suorittaminen ennen kalalle lähtöä. Henkilökortti mukaan jos 65-vuotis synttärit on juhlittu. Alle 18- vuotialle partasuille suosittelemme myös henkilökorttia.

2. Lisäluvat vavoille, jos niitä on enemmän kuin 1/kalastaja. ks luvanmyyjät.

3. Kirjoita kotona yhteystietosi pyydysmerkkiin, päätylippuun tai kohoon.

4. Varusta pyydykset uppoavilla naruilla.

Näistä kaikista jouduimme huomauttamaan 8.8.22 valvontareissulla.

VENEENLASKUPAIKAT

Veneenlaskupaikoista löytyy oma sivunsa, josta voi valita paikan tarkemman sijainnin. Käytämme MML Karttapaikka palvelua, joka avautuu uuteen selainikkunaan. Karttaa voi suurentaa yleiskuvan saamiseksi ajoreitistä. Veneenlaskupaikkojen parkkipaikat on tarkoitettu venetrailerin tilapäistä säilytystä varten. Uusina kohteina 2022 on kunnostettu Kangas-Pettäinen Hautolahdessa sekä Hepolampi, 551-tien varressa, Välisalmessa. Ahvensalmen ja Nilakan osalta odotamme Tervon kunnan päätöksiä maankäytöstä.

Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Kokoukset -> Vuosikokoukset sivulla.

Jaettu II sija Suomen paras osakaskunta kilpailussa Rasvanki-Virmasveden osakaskunnalle.

Kalatalouden keskusliiton järjestämässä kilpailussa etsittiin Suomen parasta osakaskuntaa. Valintaraati arvioi Kuivaniemen osakaskunnan Suomen parhaaksi ja Rasvanki-Virmasveden osakaskunta sijoittui toiseksi Judinsalon osakaskunnan kanssa. Kisaan oli ilmoitettu 13 osakaskuntaa.

Kilpailu tuo esille osakaskunnan monipuolista työtä osakkaiden edunvalvojana ja vesialueiden hallinnoijana. Sijoittuminen podiumille tässä kilpailussa on kannustus jatkaa aktiivisella otteella työtä valitulla linjalla.

Suomen kalastuslehdessä 8/2022 ilmestyi osakaskunnan esittely: Rasvanki-Virmasveden osakaskunta on monessa mukana.

Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvotun katiskan voitti Pekka Paukkonen Karttulasta. Arvonnan suoritti 8.12. Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen vt. toiminnanjohtaja Tommi Rautiainen.

Vuoden maisemateko 2021 Pohjois-SavossaVoittajan valinneessa raadissa olivat edustajat Pohjois-Savon ELY:stä, Metsähallituksesta,
Metsäkeskuksesta, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiristä sekä
Pohjois-Savon kylät ry:stä.

Voittajaksi ratkesi Keihäsjärven lintuvesikunnostus ja esteetön lintutorni.
Raadin perusteluissa nousi esiin esteettömyyden kattava
toteutuminen luontoharrastuskohteessa sekä lintujen ja vesistön
elinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi maisemateko tukee paitsi
yhteisöllisyyttä, myös luontosuhteen syventämistä sekä paikallisesti että laajemmalti.

Taimen takaisin

15.10. kunnostettiin koneellisesti Kivijokea Koskenkylällä. Pohjois-Savon Ely-keskuksen biologi Ilpo Käkelä kävi 13.10. katselmoimassa kohteen ja perjantaina kone pääsi töihin. Suurin työ tehtiin uittoa varten puhtaaksi peratun koskialueen kiveämisessä kalanpoikasille sopivaksi suoja-alueeksi. Mitään koskikalastuskohdetta ei siis ole tarkoitus perustaa, vaan tavoitteena on järvitaimenen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksien luominen.

Elokuun lopulla sähkökoekalastettiin viime kevään mäti-istutusten tuloksia. Viidestä kohteesta löydettiin vain kaksi nollikasta. Suurin puute kohteissa on juuri riittävien suoja-alueiden puute pienpoikasille. Pitkällä tähtäimellä uskomme kunnostusten ja tuki-istutuksen palauttavan järvitaimenen kalastoon.

Saarisenjoen kunnostustalkoissa tehtiin kaksi kutualuetta ja muokattiin kosken reunoja sivuvirtausten parantamiseksi.

Vuosikokouksen 2022 päätöksiä

Kuttajärvessä ja Saittajärvessä sallitaan 1.1.2022 alkaen 45mm solmuvälin verkot matalassa vedessä (alle 3m vettä). Syvemmässä on edelleen käytettävä edelleen vähintään 55mm solmuvälin verkkoja.

Autuaanlammessa on seisovien pyydysten käyttäminen kielletty.

Keihäsjärven, Pitkäjärven ja Itälammen luonnonsuojelualue on rauhoitettu vesilintujen metsästykseltä vuosiksi 2022-2027. Luonnosuojelualueet kuuluvat lintujen valtakunnalliseen Sotka Levähdyspaikka-verkoston hankkeeseen. Tavoitteena on parantaa metsästettävien vesilintujen kantoja kestävälle tasolle ja suojella uhanalaisia lintulajeja metsästykseltä.

Keihäsjärven linnustoon voi tutustua Syvänniemen kyläyhdistyksen sivuilla: Keihäsjärven linnut