Talkootyötä ja muita hommia (21.6.21)

Taimen takaisin-hanke käynnistyi viime maaliskuussa, kun mätirasioita vietiin kuuteen kohteeseen. Loppukesästä on tarkoitus tehdä poikaslaskenta istutuskohteissa. Toteutuksessa tarvitaan jonkin verran avustajia ammattilaisten lisäksi. Talkootyö on hankkeeseen sisältyvää osakaskunnan maksuosuutta. Lisätietoa ja ilmoittautumiset talkoisiin puheenjohtajalle tai vastuuhenkilö vpj Mikko Koskivuorelle.

Hoitokalastukseen tarvitaan henkilö hoitonuotan käyttöön. Ammattikalastaja on kaverina
ja opastaa hoitonuottaukseen.

Kalastuksen valvontaan henkilöitä. Kalastuksenvalvojan tutkintoa varten annetaan opastus ja kustannetaan koulutus sekä tutkinto joka valvojan tulee suorittaa. Tutkinnon suorittaneelle annetaan valtuutus toimia kalastuksenvalvojana.

Lisätietoja: Matti Kärkkäinen hoitokunnan pj. puh: 0400654338 puheenjohtaj(at)rasvankivirmasvesi.fi

Timo Oranen hoitokunnan sihteeri puh:0440841271 hoitokunta(at)rasvankivirmasvesi.fi

Pyydysmerkkejä on taas saatavissa paikallisissa myyntipisteissä. sekä kalakortti.com palvelusta.

Uutena tuotteena on kahden verkon eli 4 yksikön merkki. 60m verkolle voi nyt ostaa yhden pyydysmerkin.

Muut pyydykset merkitään oranssilla yleismerkillä (1py ).

Pyydysmerkkien kiinnittämiseen kannattaa käyttää esim. nippusidettä

Kalastusrajoitukset

Verkon silmäkoko on rajoitettu kaikilla vesialueilla. Yleinen rajoitus on 28-44mm solmuvälin verkot. Sen lisäksi Iisvedessä, Rasvangissa, Virmasvedessä ja Isossa Saittajärvessä on kielletty 28-54 mm verkot yli 5m syvyydessä keskenkasvuisten kuhien suojelemiseksi.

Kuttajärvessä on kielletty 28-54mm verkot koko vesialueella.

Autuaanlammessa on seisovien pyydysten käyttö kielletty.

Kalastohoito

KALANPOIKASTEN ISTUTUKSET 2020

Tietoa kalastuksen järjestelyistä

päivitetty 16.11. 2020

Kalastuslupien myyjä löytyvät Luvanmyynti-sivulta.

Vuonna 2021 on myynnissä vain Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan pyydysmerkkejä ja kalastuslupia. Luvan ostajan tulee maksaa myös perusmaksu kerran vuodessa.

Talluskanava on lupaava taimenen poikastuotantoalue. Mädistä kuoriutuneet taimenet ovat luonnontaimenia, jotka on rauhoitettu kokonaan. Rasvaevä leikatut istukkaat on rauhoitettu kutuaikana 1.9.-30.11.

Luvan ostamisen yhteydessä tulee antaa saalisilmoitus edelliseltä kalastuskaudelta. Kyselyyn voi vastata paperiversiona, joka täytetään lupaa ostaessa ja palautetaan välittömästi myyjälle. Netissä saaliskyselyyn voi vastata täältä.

Vuositiedote 2021 sisältää tärkeää perustietoa kalastajille. Tiedotteen määräykset perustuvat pääsääntöisesti vuosikokouksen päätöksiin ja niiden noudattamista valvovat kalastuksenvalvojat. Luvanmyyjillä on vuositiedotteen paperiversioita jaossa luvanostajille.

Pyydysten merkitseminen näkyvästi ja kalastajan yhteystietojen löytyminen kertovat ajan tasalla olevasta kalastajasta. Valtion kalastuksenhoitomaksun laiminlyöminen (18-64-vuotiailta) on kalastusrikkomus, josta seuraa aina ilmoitus poliisille ja rikemaksu. Kalastuksenvalvojat neuvovat mielellään kalastukseen liittyvissä kysymyksissä, etukäteen.

Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vesialueet käsittävät noin 17 798 ha ja ulottuvat idässä Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Osakkaita on 3400.

Yhteystiedot:

puheenjohtaja(at)rasvankivirmasvesi.fi

hoitokunta(at)rasvankivirmasvesi.fi